Archive for the ‘Pensii’


Sistemul de pensii in Romania

Sistemul de pensii din Romania este construit astfel:

Pilonul I(Publice): este reprezentat de clasica pensie de stat si are ca scop asigurarea unui minim de protectie sociala .

In acest moment, un procent de 9,5% din salariul tau brut merge catre CNPAS. Pe langa aceata suma angajatorul mai contribuie cu 19,75% din salriul brut.In acest sistem de pensii contribuabilii actuali platesc pentru pensionarii de azi iar pentru ei vor plati contribuabilii de maine.

Marea problema a acestui sistem este reducerea numarului de contribuabili si cresterea numarului de pensionari, problema care va duce la colapsul pensiilor de stat.

Categoriile de pensii pe acest pilon sunt:

Pilonu II: este denumirea dat? sistemului de pensii administrate privat, cu contribu?ii definite, obligatorii pentru persoanele de pn? n 35 ani ?i op?ionale pentru persoanele cu vrsta cuprins? ntre 35 ?i 45 de ani. Un procent de 2% din cei 9,5%, care acum merge catre pensiile de stat, va fi redirectioant catre un fond de pensii private pe care tu il alegi. Acest nivel al contributiei va creste cu 0,5% pe an pana va ajnge la 6%, restul de 3,5% fiind platit in continuare catre pensia de stat. Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimenteaz? pensia acordat? de sistemul public, pe baza colect?rii ?i investirii de c?tre companii private specializate, n interesul participan?ilor, a unei p?r?i din contribu?ia individual? de asigur?ri sociale.

Contribu?iile la fondurile de pensii private sunt nominale ?i, imediat dup? ce sunt virate n contul salariatului, devin proprietatea acestuia.

Pana la pensionare banii stran?i n contul fondului de pensii ales vor fi investi?i, pruden?ial, de c?tre o companie specializata, autorizat? de catre CSSPP. Puteti sa beneficiati de transferarea drepturilor dac? va schimba?i locul de munca, domiciliul sau re?edin?a ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau apar?innd Spa?iului Economic European. De asemenea, pute?i verifica activul personal n orice moment. Activele strnse n contul de pensie privat? pot fi mo?tenite.

Dup? pensionare ave?i dreptul:

  • s? utiliza?i activul personal pentru plata pensiei private;
  • s? v? primi?i pensia privat? ntr-o rat? unic? sau e?alonat?.

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat modificat? ?i completat? de Legea nr. 23/2007.

PILONUL III este denumirea dat? sistemului de pensii facultative , administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale ?i aderare facultativ?.

Spre deosebire de pensiile private obligatorii (Pilonul II), legisla?ia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative n func?ie de vrst?, oricine putnd contribui n sistem cu pn? la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativa , condi?iile legale impun ca fiecare participant s? aib? cel pu?in 90 de contribu?ii lunare (nu neap?rat consecutive) f?cute la fond, o vrst? de cel pu?in 60 de ani ?i o sum? minim? acumulat?.Pensia facultativa (Pilonul III) este reglementata de Legea 204/2006 privind pensiile facultative si normele de aplicare.

Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative este deductibila pentru fiecare participant, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro , intr-un an fiscal, atat pentru angajat cat si pentru angajator. Companiile au acum oportunitatea de a-?i atrage angaja?ii de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative (Pilonul III), pentru care beneficiaz? de deduceri fiscale.

n momentul n care nu mai lucr?m nu trebuie s? fim nevoi?? a ne schimba radical standardul de via??.

Cu ct contribu?ia la pensia facultativ? e mai mare cu att pensia poate fi mai mare.

Nu pl?te?ti impozit pentru contribu?ie.

Suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit.

E?ti protejat financiar. La 60 de ani, suma acumulat? n cont va fi la dispozi?ia ta. La fel se va ntmpla ?i n caz de invaliditate permanent?. n caz de deces, mo?tenitorii legali vor beneficia de banii din contul t?u.

Ai libertate de mi?care. Tu decizi: fondul de pensii la care contribui, nivelul contribu?iei ?i perioada n care o s? cotizezi.

Siguran?a – rata de rentabilitate a fiec?rui fond de pensii se compar? cu rata minim? de rentabilitate a fondurilor din pia??. Dac? un fond este sub rata minim? timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autoriza?ia de func?ionare, iar activele vor fi transferate altui fond. Acesta nu este singurul element de siguran?? oferit de legisla?ia pensiilor private.

Sistemul de pensii in Romania

Sistemul de pensii din Romania este construit astfel:

Pilonul I(Publice): este reprezentat de clasica pensie de stat si are ca scop asigurarea unui minim de protectie sociala.

In acest moment, un procent de 9,5% din salariul tau brut merge catre CNPAS. Pe langa aceata suma angajatorul mai contribuie cu 19,75% din salriul brut.In acest sistem de pensii contribuabilii actuali platesc pentru pensionarii de azi iar pentru ei vor plati contribuabilii de maine.

Marea problema a acestui sistem este reducerea numarului de contribuabili si cresterea numarului de pensionari, problema care va duce la colapsul pensiilor de stat.

Categoriile de pensii pe acest pilon sunt:

* pensia pentru limita de varst?
* pensia anticipat?
* pensia anticipat? par?ial?
* pensia de invaliditate * pensia de urma?
* alte drepturi : ajutorul de deces
* vrsta standard de pensionare n func?ie de data na?terii

Pilonul II: este denumirea dat? sistemului de pensii administrate privat, cu contribu?ii definite, obligatorii pentru persoanele de pn? n 35 ani ?i op?ionale pentru persoanele cu vrsta cuprins? ntre 35 ?i 45 de ani. Un procent de 2% din cei 9,5%, care acum merge catre pensiile de stat, va fi redirectioant catre un fond de pensii private pe care tu il alegi. Acest nivel al contributiei va creste cu 0,5% pe an pana va ajnge la 6%, restul de 3,5% fiind platit in continuare catre pensia de stat. Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimenteaz? pensia acordat? de sistemul public, pe baza colect?rii ?i investirii de c?tre companii private specializate, n interesul participan?ilor, a unei p?r?i din contribu?ia individual? de asigur?ri sociale.

Contribu?iile la fondurile de pensii private sunt nominale ?i, imediat dup? ce sunt virate n contul salariatului, devin proprietatea acestuia.

Pana la pensionare banii stran?i n contul fondului de pensii ales vor fi investi?i, pruden?ial, de c?tre o companie specializata, autorizat? de catre CSSPP. Puteti sa beneficiati de transferarea drepturilor dac? va schimba?i locul de munca, domiciliul sau re?edin?a ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau apar?innd Spa?iului Economic European. De asemenea, pute?i verifica activul personal n orice moment. Activele strnse n contul de pensie privat? pot fi mo?tenite.

Dup? pensionare ave?i dreptul:

* s? utiliza?i activul personal pentru plata pensiei private;
* s? v? primi?i pensia privat? ntr-o rat? unic? sau e?alonat?.

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat modificat? ?i completat? de Legea nr. 23/2007.

Pilonul III este denumirea dat? sistemului de pensii facultative , administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale ?i aderare facultativ?.

Spre deosebire de pensiile private obligatorii (Pilonul II), legisla?ia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative n func?ie de vrst?, oricine putnd contribui n sistem cu pn? la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativa , condi?iile legale impun ca fiecare participant s? aib? cel pu?in 90 de contribu?ii lunare (nu neap?rat consecutive) f?cute la fond, o vrst? de cel pu?in 60 de ani ?i o sum? minim? acumulat?.Pensia facultativa (Pilonul III) este reglementata de Legea 204/2006 privind pensiile facultative si normele de aplicare.

Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative este deductibila pentru fiecare participant, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro , intr-un an fiscal, atat pentru angajat cat si pentru angajator. Companiile au acum oportunitatea de a-?i atrage angaja?ii de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative (Pilonul III), pentru care beneficiaz? de deduceri fiscale.

n momentul n care nu mai lucr?m nu trebuie s? fim nevoi?? a ne schimba radical standardul de via??.

Cu ct contribu?ia la pensia facultativ? e mai mare cu att pensia poate fi mai mare.

Nu pl?te?ti impozit pentru contribu?ie.

Suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit.

E?ti protejat financiar. La 60 de ani, suma acumulat? n cont va fi la dispozi?ia ta. La fel se va ntmpla ?i n caz de invaliditate permanent?. n caz de deces, mo?tenitorii legali vor beneficia de banii din contul t?u.

Ai libertate de mi?care. Tu decizi: fondul de pensii la care contribui, nivelul contribu?iei ?i perioada n care o s? cotizezi.

Siguran?a – rata de rentabilitate a fiec?rui fond de pensii se compar? cu rata minim? de rentabilitate a fondurilor din pia??. Dac? un fond este sub rata minim? timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autoriza?ia de func?ionare, iar activele vor fi transferate altui fond. Acesta nu este singurul element de siguran?? oferit de legisla?ia pensiilor private.


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X